Disclaimer

Amorpha publiceert artikelen op haar site en berichten op social media over ondernemen, duurzaamheid en aanverwante onderwerpen. De redactie van Amorpha selecteert deze onderwerpen en kiest voor een passende invulling, en is daarbij volledig onafhankelijk.

Beweringen, ervaringen en meningen geuit in deze artikelen en berichten zijn gebaseerd op de persoonlijke ervaringen van de redactie van Amorpha.

De redactie van Amorpha kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Alle artikelen en berichten op social media zijn geschreven door de redactie van Amorpha en de foto’s zijn zelf gemaakt of vrij van rechten. Artikelen, berichten op social media en zelf gemaakte foto’s zijn eigendom van Amorpha.

Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan – zoals artikelen of zelf gemaakte foto’s – openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Amorpha. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Linken naar artikelen kan wel, eventueel met de intro van het stuk erboven. Hiervoor is het niet nodig om toestemming te vragen aan Amorpha.

Amorpha plaatst op deze site, op de bijbehorende social media kanalen en de nieuwsbrief advertenties en vacatures van bedrijven en organisaties die daarvoor een bepaald tarief betalen. Dit wordt duidelijk gemaakt door de tekst: aangeboden door bedrijf / organisatie [naam].

Ondanks de constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van de website, berichten op social media en de nieuwsbrief van Amorpha, is het mogelijk dat gepubliceerde informatie niet volledig, juist of actueel is.

Amorpha aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, bijbehorende social media kanalen of de nieuwsbrief.

Eventuele wijzigingen van informatie op deze website kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Amorpha garandeert niet dat deze website te allen tijde ononderbroken beschikbaar is. Zij aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid ten aanzien van de bereikbaarheid van de site.

Amorpha behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de technische kenmerken en toegankelijkheid van deze website te optimaliseren of aan te passen.

Bovenstaande geldt eveneens voor de bijbehorende social media kanalen van Amorpha.

Deze website en de nieuwsbrief bevat links naar websites van derden. Dit betekent niet altijd dat Amorpha deze websites aanbeveelt, volledig met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerkt.

Ook geeft Amorpha geen waarborg over de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van websites waarnaar wordt gelinkt.